Waarom 8forAid

Wereldwijd slapen miljoenen mensen noodgedwongen op straat en dat aantal groeit met de minuut. De afgelopen 10 jaar is het aantal daklozen in Nederland meer dan verdubbeld: alleen al in Nederland leven nu bijna 40.000 mensen op straat. Dat zijn er, zeker voor een welvarend land als Nederland, veel teveel.

Sheltersuit zet zich in om deze daklozen warmte en waardigheid te bieden. Dat doen we door middel van de Sheltersuit, een uitritsbare slaapzak die daklozen beschermt tegen de kou en een veilig plek biedt. Wil je hier meer over lezen, kijk dan onder het kopje ‘over Sheltersuit’.

Dakloosheid en corona

Bij het uitbreken van de coronacrisis werd het voor dak- en thuislozen nog moeilijker om hulp te vragen. Door corona werden sommige opvanglocaties gesloten, of konden zij tijdelijk minder mensen opvangen in verband met de anderhalve meter afstand-regel. Hierdoor was de noodzaak voor Sheltersuits en Shelterbags (de zomervariant van de Sheltersuit) enorm. De afgelopen maanden heeft Sheltersuit honderden pakken uitgedeeld bij opvanglocaties door heel Nederland. In totaal werden er de afgelopen maanden ruim 1200 pakken aangevraagd, bijna de gehele voorraad Sheltersuits, en nog steeds komen er veel aanvragen binnen.

Tijdens de crisis luidden verschillende instanties de noodklok over de situatie van de daklozen. Enkele gemeenten hebben tijdens de crisis dan ook noodmaatregelen getroffen om daklozen op te vangen. In Amsterdam werden bijvoorbeeld noodopvanglocaties gecreëerd in leegstaande sporthallen, en sommige hotels openden hun deuren om daklozen onderdak te bieden. Nu de crisismaatregelen langzaam worden afgebouwd en de noodopvanglocaties worden afgebroken, komen de daklozen weer op straat te staan. En over een paar maanden begint de winter, de tijd van het jaar dat de Sheltersuit het allermeest nodig is. De productie van meer Sheltersuits is dus hard nodig.

Sheltersuit wil niemand in de kou laten staan, en om dat te kunnen realiseren hebben we jouw hulp nodig. Help ons om de komende maanden iedere dakloze van warmte en waardigheid te kunnen voorzien, doe mee en geef 8 voor een nacht!

8forAid

Helaas is de situatie van de daklozen onveranderd en slapen er nog steeds (teveel) mensen op straat. Daar moeten we nu voor in actie komen, corona of niet.

Daarom organiseert Sheltersuit op 8 augustus de internationale campagne 8forAid. Met de oproep ‘Geef 8 voor een nacht’ vraagt Sheltersuit iedereen in Nederland op om thuis één nacht te slapen in de buitenlucht op een zelfgekozen locatie. Denk bijvoorbeeld aan je balkon, tuin of terras. Tijdens de nacht laat je je sponsoren door familie en vrienden. Dat kan al vanaf acht euro. Je kunt je ook als team opgeven en als groep de nacht buiten doorbrengen. Samen slapen, maar wel op gepaste afstand – helemaal coronaproof.

Met jouw deelname aan deze actie ondersteun je het belangrijke werk dat Sheltersuit doet. Al het geld dat wordt opgehaald gedurende de nacht wordt gebruikt om nieuwe Shelterbags te produceren, die worden uitgedeeld aan mensen die op straat slapen. Zo verspreiden we warmte aan iedereen die dit zo hard nodig heeft.